Λόγος Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου στὴν Ἀνάσταση – Ἀρχιμανδρίτης Δανιὴλ Ψωίνος

Λόγος Αγίου Επιφανίου Κύπρου στην Ανάσταση
Ομιλεί ο π. Δανιήλ Ψωϊνος.