Κήρυγμα τῆς Κυριακῆς Γ΄ Λουκᾶ. π. Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος

Κυριακή Γ΄ Λουκά.
Ομιλεί ο π. Ιουστίνος Κεφαλούρος.
Μικρή συμβολή στην Ορθόδοξη κατήχηση.