Κωνσταντῖνος Χολέβας: Τὸ μαρτύριο καὶ ἡ στάση τοῦ Ἄγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης

Κωνσταντίνος Χολέβας: Το μαρτύριο & η στάση του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης -Μία συγκλονιστική αφήγηση