Κυριακὴ Α’ Λουκᾶ ἡ θεία εὐλογία – π. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου

Κυριακή Α΄ Λουκά η θεία ευλογία
Ομιλεί ο Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου
25-9-2016