Θερμὴ προσευχὴ καὶ σταθερὴ ἐλπίδα στὸν Θεὸ – π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος

Θερμή προσευχή και σταθερή ελπίδα στον Θεό
Ομιλεί ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος.