Θεραπεία δαιμονισμένου Γαδαρηνῶν

Θεραπεία δαιμονισμένου Γαδαρηνών
Η θεραπεία των δαιμονισμένων των Γεργεσηνών (Γαδαρηνών).
Ομιλεί ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.