Θεοτόκε Παρθένε, Ὀκτάηχον

Θεοτόκε Παρθένε, Οκτάηχον Κωνσταντίνος Ζορμπάς.
Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Ζορμπάς.