Θεία Λειτουργία μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο (27-5-1977)

Θεία Λειτουργία με τον Άγιο Πορφύριο (27-5-1977)
Εκδόσεις Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Μήλεσι
Θεία Λειτουργία με τον Γέροντα Πορφύριο (27-5-1977)