Θαυμαστὰ γεγονότα μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο – Γερόντισσα Μακρίνα

Η Γερόντισσα Μακρίνα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Μακρινού διηγείται για τον Άγιο Πορφύριο
Θαυμαστά γεγονότα με τον Άγιο Πορφύριο.