Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός… – † Μητρ. Νικοπόλεως Μελέτιος Καλαμαράς

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός…
Ανάλυση της Θείας Λειτουργίας:
1. «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός…»
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά