Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ Ἐπανάσταση 1821

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και Επανάσταση 1821
Ομιλεί ο μακαριστός π. Ανανίας Κουστένης.
Η ομιλία εκφωνήθηκε στις 21-3-2001 στον Άγιο Νεκτάριο.