Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος +

Ει εμνημόνευόν σου επί της στρωμνής μου
Ομιλεί ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.
Μηνύματα ἀπό τόν Ἱερόν Ψαλτήρα.
Απόσπασμα από την Ὁμιλία – 14′ 21-01-89 62ος

Ἡ ἀγάπη καί ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ σάν δίψα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος. Πάνω ἀπό χίλιες ζωές ἀξίζει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. «’Εκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου». Τά «ὀπίσθια»τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐνανθρώπισις. Πῶς ἐννοεῖται αὐτή ἡ προσκόλλησις. (δ. 57′)