Εἰρηνικές ἡμέρες

Ειρηνικές ημέρες
Ομιλεί ο π. Ανδρέας Κόνανος.