Γιατί ἡ ἀλήθεια δὲν ἁπλώνεται ὅπως ἁπλώνεται ἡ αἵρεση; – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Ομιλεί ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.
Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου.
18/01/88
Κατήχησις ΙΕ’ & ΚΖ’- ΛΓ’.
Μία αἵρεσις ἀπό τήν Γαλατία:
Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἔχει τέλος.
Τί εἶναι ἡ αἵρεσις.
Περίληψις ὅλης τῆς 15ης Κατηχήσεως.
Μέρος ΚΔ’.