Γερόντισσα Γαβριηλία – Ὁμιλεῖ ἡ ἴδια σὲ ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Γερόντισσα Γαβριηλία – Ομιλεί η ίδια σε ραδιοφωνική εκπομπή της Εκκλησίας της Ελλάδος
Γερόντισσα Γαβριηλία – Ομιλεί η ίδια σε ραδιοφωνική εκπομπή της Εκκλησίας της Ελλάδος για το τί ειναι ζωή, θάνατος, το Άγιο Πνεύμα κ.α.