Γέροντας Σίμωνας Ἀρβανίτης

Γέροντας Σίμωνας Αρβανίτης
( + 4 Μαρτίου 1988).
Επιμέλεια-παρουσίαση : Κωνσταντίνος Τσινάλης