Α’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν – Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

Α’ Κυριακή των Νηστειών – Κυριακή της Ορθοδοξίας
Ομιλεί ο Απόστολος Χρ. Βαβύλης (Ραφαήλ Αναγνώστης)