Ζητοῦνται πρότυπα μέσα σὲ ἕναν καταιγισμὸ προτύπων.