Πόσο χαριτωμένος εἷναι ὁ ἄνθρωπος, ἄν εἷναι ἄνθρωπος (Μένανδρος)