Δεν έχουμε wifi. Προσποιηθείτε ότι είναι το 1995 και μιλήστε μεταξύ σας.