Ὡς ἡδύ γ΄ἐν ἀδελφοῖσιν ὅμονοίας ἔρως (Τὶ εὐχάριστο εἶναι νὰ ζοῦν οἱ ἀδελφοί σὲ ἁρμονία)……………….. Μένανδρος

Babies
Διάρκεια: 02:27 22/06/2011