Ὡς δρόμο πρός τόν θεό λογάριαζε αὐτόν πού περνᾶ ἔξω ἀπό τίς περιφράξεις σου