Ὅτι χωνεύουν οἱ δάσκαλοι, τὸ τρῶνε οἱ μαθητές (Karl Kraus)