Ὅτι αἱ γυναῖκες προωρίσθησαν νὰ διευθύνουν τὸ σπίτι των ἀποδεικνύεται καὶ ἀπό τὸν ὀρνιθώνα, ὁ ὁποῖος λέγεται κοτέτσι καὶ ὄχι κοκορέτσι (Δημήτριος Καμπούρογλου)

Mother
Διάρκεια: 1:44 01/08/2023