Ὅταν ὅλοι σκέφτονται ὁμοίως, αὐτό σημαίνει ὅτι κανένας δὲ θέλει νὰ σκέφτεται. ( Οὐ. Λίπμαν )