Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν πιστεύη στὴν ἄλλη ζωή, ζητάει νὰ γνωρίση τὸν κόσμο, νὰ χαρῆ σ΄αὐτὴν τὴν ζωὴ ἐκεῖνο, τὸ ἄλλο…, καὶ τελικὰ τί βγαίνει; Ἔχει συνέχεια μέσα του ἕνα κενό. Ἐνῶ, ἅμα πιστέψη στὸν Θεό, γνωρίζει τὸν Θεό, τὸν γνωρίζει ὁ Θεὸς καὶ τότε νιώθει μέσα του γεμάτος. (Γέρων Παΐσιος)