Ὅταν ἡ ψυχή προσκολληθεῖ στὸν Κύριο, τότε καὶ ὁ Κύριος θὰ ἔρθει κοντά της καὶ θὰ προσκολληθεῖ σὲ αὐτή.(Ἅγ. Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος)