Ὅταν παρατηροῦμε τὸν ἑαυτὸ µας καὶ γινόμαστε κατάσκοποί του, τότε φεύγει ὁ νοῦς ἀπὸ τὴν μετάνοια…. (π. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)