Ὅταν οἰ ἄνθρωποι βαριοῦνται, αὐτό ποὺ βασικά βαριοῦνται εἶναι ὁ ἑαυτός τους (Eric Hoffer)