Ὅταν ξέρεις ὅτι σὲ κοιτᾶνε, παρασύρεσαι. Ὅπως στὴν τηλεόραση.