Ὅταν θέλετε νὰ πεῖτε κάτι στὰ παιδιά σας, πέστε τo στὴν Παναγία καὶ αὐτὴ θὰ ἐνεργήσει. (π. Πορφύριος)