Ὅσο πνευματικός ἄνθρωπος εἶναι κάποιος, τόσο λιγότερα δικαιώματα ἔχει σ΄ αὐτή τή ζωή (Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης)