Ὅσο πιὸ μακρύ εἶναι ἕνα ἀδιέξοδο τόσο πιὸ πολύ μοιάζει μὲ δρόμο. (Mikhail Turovsky)