Ὅσο οἱ γνώσεις μας μεγαλώνουν, τὰ πράγματα δὲν γίνονται πιὸ κατανοητά, ἀλλά πιὸ μυστηριώδη (Ἄλμπερτ Σβάιτσερ)