Ὅπως καὶ στὸ σπίτι μὲ κακή στέγη διεισδύει τὸ νερό, ἔτσι καὶ στὸ ἀδύνατο μυαλό διεισδύει ἡ ἐπιθυμία. (Βούδας)