Ὅπου ὑπάρχουν μέλισσες, ὑπάρχει μέλι. (Ἀγγλικὴ παροιμία)