Ὅποιος ἀγαπᾶ, δὲν κουράζεται. (Γερόντισσα Γαβριηλία)