Ὅλοι ὅσοι δοξάζονται ἀπὸ τὸν κόσμο, χάνονται μαζί του· ἐκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι δοξάζονται ἀπὸ τὸν Χριστό, σώζονται διὰ τοῦ Χριστοῦ (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)