Ὅλοι φαίνονται ὑποψιασμένοι γιά αὐτό πού γίνεται. Ἀντίθετα μέ τούς ἀνθρώπους, πού ζοῦν σάν νά μήν ἔχουν ἀντίπαλο. Στήν ζωή τῶν ἀμελῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος περνάει ἀπαρατήρητος.