Ὅλα τὰ πράγματα εἶναι δύσκολα, προτοῦ γίνουν εὔκολα………….. (Τhomas Fuller)