Ὁ ὀρθόδοξος ἀσκητισμός δὲν εἶναι μόνο γιὰ τὰ μοναστήρια, ἀλλά καὶ γιὰ τὸν κόσμο (Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης)