Ὁ ἐγωισμός καὶ ἡ ἀλαζονεία εἶναι ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ἑκούσια ἀπομάκρυνση ἀπό τὸν Θεό (Ἅγιος Σιλουανός)