Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τελειοποιεῖται, εἶναι τὸ καλύτερο τῶν ζώων. Ὅταν, ὅμως, ἀποχωρίζεται ἀπό τὸ νόμο καὶ τὴ δικαιοσύνη, εἶναι τὸ χειρότερο ὅλων. ( Ἀριστοτέλης )