Ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται τὶς δυσκολίες: εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ὑγεία (Κάρλ Γιούγκ)