Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τρισυπόστατος. Αὐτὸς ποὺ ἴδιος πιστεύει πὼς εἶναι, αὐτὸς ποὺ οἱ ἄλλοι πιστεύουν πὼς εἶναι, καὶ αὐτὸς ποὺ πραγματικὰ εἶναι. (Μπερνὰρ Σώ)