Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ποτὲ ἱκανοποιημένος μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχει, ἐπειδὴ ἡ ψυχή του δὲν πλάστηκε γιὰ τὸν κόσμο αὐτὸ καὶ τὰ γήινα πράγματα δὲν μποροῦν νὰ τὸν ἀναπαύσουν.(Γέρων Ζωσιμᾶς)