Ὁ ἀρχιτέκτονας μπορεῖ καί κοιμᾶται τό βράδυ ἥσυχος.