Ὁ χρόνος εἶναι τὸ πολυτιμότερο ἀπὸ ὅσα ξοδεύουμε….(Θεόφραστος)