Ὁ χριστιανός στὴν καρδιά του πρέπει νὰ ἔχει μόνο ἀγάπη, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σκεφτεῖ τίποτε τὸ πονηρό, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κακούς λογισμούς ἐναντίον τῶν ἄλλων. (Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης)