Ὁ Χριστιανισμὸς δίνει στὴν κοινωνία νέους ταπεινούς, γλυκεῖς, εἰρηνικούς, χαρούμενους, γιατί ἡ χαρὰ ἔρχεται ἀπ’ τὴ στιγμή, ποὺ ξέρει ὁ νέος γιατί ζεῖ. ( Louis de Laurney)